Program hösten 2020

Sammankomsterna på veckosluten börjar på fredag kväll och slutar på lördag kväll. Ingen skall behöva utebli från sina hemförsamlingars gudstjänster!

Eftersom fredag kväll till lördag kväll är tiden för den bibliska sabbaten, kallar vi dessa sammankomster för ”Sabbatsmöten” här på Himlahägn.

När vi har Bönesabbater är tyngdpunkten lagd på lov, pris, tillbedjan, tack och förbön. Sammankomsternas ändamål är att lära oss att bedja. Vi kommer att bedja på olika sätt: Gemensam bön, bön i små grupper, enskild bön, och när det är fint väder även bönepromenader.

I samband med Temasabbater kommer vi på fredag kväll och lördag att fördjupa oss grundligt i ett tema. En biblisk sanning, kunskap eller uppenbarelse har potential att förändra hela vårt liv! Målet är att vi bättre skall förstå Gud och hans Ord och få klart för oss vad Guds mål och mening är för oss i den här världen.

Vi hälsar er hjärtligt välkomna till veckoslut för ungdomar. Vi kallar dessa sammankomster ”Connexion.” De är öppna för enskilda ungdomar men också för ungdomsgrupper.

Vi kommer under veckan att genomföra utbildning med olika teman som personlig efterföljd av Jesus och utbildning i att förkunna Guds Ord för andra.


Schema för sammankomster under veckosluten

Del 1 börjar på fredag: kl. 19:00.

Del 2 är på lördag: kl. 10:00 – 12:00 med en kort paus i mitten.

Lunch: kl. 12:00 – 14:30 med efterföljande fritid, diskussioner, tupplur, promenader, osv. 

Fika kl. 14:30 – 15:30

Del 3 kl. 15:30 – 17:30.

Tillresande gäster kan stanna till söndag.

På söndagar har vi normalt inga program, så att våra syskon i Norrland kan delta i sina vanliga gudstjänster i sin hemförsamling. Vi vill utrusta alla till tjänst på sin hemort. Våra predikanter reser på söndagar runt för att stödja de olika församlingarna i Norrland. Filadelfiakyrkan i Åsele har också gudstjänster, som man kan delta i. Man kan också hjälpa till i de gudstjänster som Himlahägn kommer att medverka i på olika platser.


Program under hösten och vintern 2020/ 21.

September

4 – 5: ”Vi intar landet” – Missions- och bönekonferens:

Då kommer ni att få höra många spännande berättelser, se bilder och filmer om våra missions-insatser, t.ex. från vår bussevangelisation från Junsele till Kiruna och mycket annat. Dessutom kommer vi att fira ett jubileum!

11 – 12: Temasabbat: Fredag kväll: ”Gudsbeviset:”

De konkreta profetiorna i Guds Ord med dess konkreta uppfyllelser ända in i vår tid bevisar att det finns en allvetande Gud samt att Gud har en plan för den tid vi lever i. Dessutom får du här lära känna de viktigaste grunderna (och information) om bibeln.

Lördag: ”Mening och mål för vårt liv”

Om Gud har kunnat förutse allt, och om Han är allsmäktig, varför kunde Han då inte ha skapat en bättre värld? Om Gud är kärlek och önskar att vi skall leva för evigt, varför finns det då lidande och död här på jorden? Var är logiken och förnuftet? – Men, det finns logiska och meningsfulla svar!!

18 – 19: Connexion – ungdomshelg

25 – 26: Upplysning om Shamanism

Lova Maria är bosatt i Jokkmokk och anser sig vara en traditionsbärare. Hon kommer att dela sin kunskap och sina skatter med oss. Detta sker fredag kväll och lördag förmiddag. På lördag eftermiddag ska hon visa oss hur vi kan göra traditionella smycken och hantverk.

Oktober

2 – 3: Temasabbat: ”fullständigt besviken på de kristna.”

Att ha blivit besviken på dem, som man aldrig hade förväntat sig det ifrån, blir en svår belastning och det t.o.m. förstör. Vi har träffat många människor, som har haft dåliga erfarenheter med kristna, såsom: Frånstötande attityd, maktmissbruk, misshandel, utnyttjande, sexuellt missbruk, t.o.m. mordhot från en pastor! ”Knutby”-attityden finns på många platser. Vi kan inte längre bara acceptera detta onda i kristna kretsar och tiga om det. Väckelsen kan endast börja när man gör rent hus med det som tidigare ”bara sopats under mattan.” Du har här möjlighet att berätta om dina erfarenheter. Vi tar dessa problem på allvar. Gud har visat mig och sagt vad som gäller i dessa frågor. Vi måste tala i klartext.

9 – 10: Bönesabbat:  Vi ber för alla ”förlorade” människor i Norrland, Sverige, Världen och för alla

småförsamlingar i Norrland.

16 – 17: Connexion – ungdomshelg

23 – 24 Temasabbat: Att leva efter Guds plan.

I en undersökning av hundratals stora andliga ledare och medarbetare visade det sig att Gud hade låtit dem alla genomgå 5 signifikanta avsnitt i livet eller mognadsprocesser för att kunna fylla dem till brädden, sett i andlig bemärkelse. I varje erfarenhet hade Gud förberett olika ”lektioner” så att de skulle kunna komma vidare. Vi tänker titta mera noggrant på dessa för att lära oss för livet.

30 – 31: Samerna i historien och i nutiden – Lorenz, ifrån Lycksele, berättar

Fredag: Film ”Lyckseles samiska historia” och samtal efter filmen

Lördag: Lorenz berättar och svarar på frågor

November

6 – 7 Temasabbat: Hur uppenbarar sig Gud?

Finns det 3 Gudar? Fadern, Sonen och den Helige Anden? Eller finns det bara EN Gud som har uppenbarat sig på olika sätt? Den som inte känner till det Gamla Testamentet, kan inte heller förstå det Nya Testamentet rätt! Vi tänker ta tid för att se vad som står i hela Guds Ord om detta tema. Detta spelar en avgörande roll för att vi skall kunna förstå vem Jesus och Guds Ande verkligen är, och hur vi ska leva och handla.

13 – 14: Bönesabbat: Vi ber för de kristna som lider förföljelse

20 – 21: Connexion – ungdomshelg

27 – 28: ledig helg

December

4 – 6    Stor temahelg fredag – söndag: Guds kärlek, moral, Guds lag, straff, dom, nåd och helande.

Knappast någon kristen förstår alla ovanstående punkter. Många talar om kärlek och nåd, men om dessa två aspekter presenteras utan att ta hänsyn till de andra, ger det endast en begränsad förståelse om Gud. Man måste inkludera alla aspekterna för att kunna bli frälst.

Guds lag och problemet med lagiskhet och laglösheten

Ett gudfruktigt liv är endast möjligt genom att följa Guds bud. Många kristna tror, helt felaktigt, att Guds 10 bud är avskaffade, därför att Jesus har uppfyllt dem! Men att Kristus har uppfyllt Guds bud, är motsatsen till att avskaffa dem! Många ser Guds bud som några ”regler,” men det rör sig om mycket mer! Gud uppenbarar sig själv i de 10 budorden! Den som avskaffar dessa, avskaffar Gud! Guds Ord varnar oss för ett stort avfall och för ”laglöshet,” dvs att leva som om lagen inte längre gäller! En kristendom utan Guds bud är avfall! Detta tema angår varje kristen.

Nödvändigheten av ”helgelse” och vad det är och hur det fungerar och vad det leder till…

Sabbat eller söndag? Vad säger Guds Ord?

11 – 12 Bönesabbat: Vi ber för alla världens folk!

18 – 19 Connexionungdomshelg

25 – 26: Festhelg! Midnattssol i midnattsmörkret.

Medan andra firar jul, där det enbart handlar om familjen, mat och julklappar, firar vi det faktum att Gud sände sin Son till världen för att frälsa oss! Jesus kom som världens ljus till vårt mörker! För den som förstår detta, går det upp ett ljus!

Januari 2021  

1 – 9:   Temavecka: Uppenbarelseboken.

För många människor är den sista boken i bibeln, Uppenbarelseboken, en bok som inte anses vara speciellt ”uppenbar,” utan snarare en svårförståelig bok med sina 7 insegel. Torbjörn Joreteg är specialist på detta område och har skrivit en bok om Uppenbarelseboken. Vi ser fram emot en spännande bibelvecka och en djupare biblisk förståelse! Den exakta undervisningsplanen kommer att presenteras senare. Det kommer att vara en genomgång av denna bibelbok varje för- och eftermiddag. Mitt på dagen, när det är ljust ute, blir det tid för olika ute-aktiviteter. Anmäl er, då det endast finns ett begränsat antal hotellrum.

Den övriga planeringen för januari – slutet av april, presenteras under hösten.