• Om Gud och världen

    På dessa videor kan du finna svaren på de viktigaste frågorna i livet: Vem är jag egentligen och vad är jag? Hur mycket är mitt liv värt? Vad är meningen med livet? Hur kan jag leva i harmoni med Gud? Vem är Jesus och varför behöver jag honom? Hur kan jag få ett meningsfullt liv? Hur hittar jag äkta vänner? Hur kan jag förstå Guds kärlek? Varför dör vi, när Gud önskar ge oss evigt liv? Hur kan Gud vara kärleksfull, när det finns så mycket lidande? Om Gud är rättvis, varför förgör inte Gud förbrytaren meddetsamma? Kommer världen att gå under? Vad innebär det att ha evigt liv? Gudsbeviset,……

  • Vi är…

    Vi är en ideell förening. Alla våra medlemmar och medarbetare bekänner sig till den Kristna tron och tillhör etablerade kristna trossamfund i Sverige. Vi är ingen sekt, utan understöder de olika kristna församlingarna i Norrland. I Åsele, där vi har vårt centrum, arbetar vi nära tillsammans med Filadelfia och EFS. Dessutom stöder vi många andra kristna församlingar med predikningar, eller arbetar gemensamt i andra projekt.