Om Gud och världen

På dessa videor kan du finna svaren på de viktigaste frågorna i livet: Vem är jag egentligen och vad är jag? Hur mycket är mitt liv värt? Vad är meningen med livet? Hur kan jag leva i harmoni med Gud? Vem är Jesus och varför behöver jag honom? Hur kan jag få ett meningsfullt liv? Hur hittar jag äkta vänner? Hur kan jag förstå Guds kärlek? Varför dör vi, när Gud önskar ge oss evigt liv? Hur kan Gud vara kärleksfull, när det finns så mycket lidande? Om Gud är rättvis, varför förgör inte Gud förbrytaren meddetsamma? Kommer världen att gå under? Vad innebär det att ha evigt liv? Gudsbeviset,… Alla dessa frågor kommer att besvaras med bibeln som grund.

Vi önskar nå Norrland med Guds Ord. Därför trycker vi upp traktater, böcker, gör video-inspelningar, bygger en plats för de utstötta, där vi kan ha sommarläger, fritidsaktiviteter och ny-start-program och dessutom arbetar vi på att starta en missions-bibelskola. Om du känner att du vill stödja oss med gåvor, så är vi mycket tacksamma.

Bankgiro: 6272-495231991
Swish:123 499 61 95
från utlandet:IBAN: SE60 6000 0000 0004 9523 1991
SWIFT/BIC: HANDSESS

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Var kommer det onda ifrån?