Med Bibelbussen genom Norrland

15 Juni börjar vårt busstourne i Junsele! Vi ska evangelisera i alla kommuner upp till Kiruna! Tipps alla syskon i Herren! Kanske vi kan kom i kontakt och börja en samarbeta. Tillsammans ska vi intar landet med evangeliet. Så lyder Jesu missionsbefalning!