Vi är…

Vi är en ideell förening. Alla våra medlemmar och medarbetare bekänner sig till den Kristna tron och tillhör etablerade kristna trossamfund i Sverige. Vi är ingen sekt, utan understöder de olika kristna församlingarna i Norrland. I Åsele, där vi har vårt centrum, arbetar vi nära tillsammans med Filadelfia och EFS. Dessutom stöder vi många andra kristna församlingar med predikningar, eller arbetar gemensamt i andra projekt.

Som en förening har vi olika områden inom vilka vi verkar. Där finns:

  • Himlahägn med kapell och Café: Här har vi en familjegudstjänst varje lördag kl. 17:00, där vi låter barnen ta aktiv del. Lördagskvällar kl. 18:30 är det ungdomskväll. Tisdagar kl. 18:30 har vi vad vi kallar för ”kraftverket”. Det är vårt bönemöte. Ytterligare aktiviteter är planerade, som t.ex. en regelbunden frukost för kvinnor.
  • Midsommar: Då planerar vi en familjedag med hoppborg, och olika lekaktiviteter i Åsele.
  • Mission – Ljus i norr: Vi försöker att vara närvarande på alla marknader i Norrland. Allra helst med ett team som kan göra en aktiv insats. Vi kommer att medverka i olika program, med både tal och musik, vi erbjuder kristen litteratur och samtal i vår cafébuss med dem som så önskar. Vi producerar informativa program för internet och trycker litteratur.
  • Konferens – Inta landet: Den äger alltid rum i början av november i Åsele.
  • Posthuset: Detta gamla timmerhus, som vi nu renoverar, kommer att bli en plats där utstötta människor kan få en ny start i livet. När tomten blir färdig, kan den också användas för sommarläger och liknande.
  • Vi hoppas att vi snart skall kunna börja en ettårig missions-bibelskola.
  • Planer finns också på att organisera en kristen motorcykelklubb och motorcykelgudstjänster.
  • Har du andra frågor och intressen, så hör gärna av dig.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Vi om oss
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Vår tro