Vi är…

Vi är en ideell förening. Alla våra medlemmar och medarbetare bekänner sig till den Kristna tron och tillhör etablerade kristna trossamfund i Sverige. Vi är ingen sekt, utan understöder de olika kristna församlingarna i Norrland. I Åsele, där vi har vårt centrum, arbetar vi nära tillsammans med Filadelfia och EFS. Dessutom stöder vi många andra kristna församlingar med predikningar, eller arbetar gemensamt i andra projekt.

Som en förening har vi olika områden inom vilka vi verkar. Där finns:

  • Himlahägn med kapell och Café: Här har vi en familjegudstjänst varje lördag kl. 17:00, där vi låter barnen ta aktiv del. Lördagskvällar kl. 18:30 är det ungdomskväll. Tisdagar kl. 18:30 har vi vad vi kallar för ”kraftverket”. Det är vårt bönemöte. Ytterligare aktiviteter är planerade, som t.ex. en regelbunden frukost för kvinnor.
  • Midsommar: Då planerar vi en familjedag med hoppborg, och olika lekaktiviteter i Åsele.
  • Mission – Ljus i norr: Vi försöker att vara närvarande på alla marknader i Norrland. Allra helst med ett team som kan göra en aktiv insats. Vi kommer att medverka i olika program, med både tal och musik, vi erbjuder kristen litteratur och samtal i vår cafébuss med dem som så önskar. Vi producerar informativa program för internet och trycker litteratur.
  • Konferens – Inta landet: Den äger alltid rum i början av november i Åsele.
  • Posthuset: Detta gamla timmerhus, som vi nu renoverar, kommer att bli en plats där utstötta människor kan få en ny start i livet. När tomten blir färdig, kan den också användas för sommarläger och liknande.
  • Vi hoppas att vi snart skall kunna börja en ettårig missions-bibelskola.
  • Planer finns också på att organisera en kristen motorcykelklubb och motorcykelgudstjänster.
  • Har du andra frågor och intressen, så hör gärna av dig.
Vi om oss
Vår tro