Guds kärlek, Guds lag, straff, frälsning, nåd, …

Ny serie med 8 delar

1. Hur ska vi förstå Guds kärlek rätt?

Många menar att Guds kärlek och Guds lag och straff är motsägelser, eller att Guds lag är avskaffat på korset. Jag förklarar bibelns position och hur dessa olika tema hör ihop! Bara när vi förstå Guds kärlek och Guds lag, straff och nåd rätt kan vi blir frälst! Och här gå många vilse! Låt Guds Ord tala till dig och se om din tro stämmer med Guds Ord!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


2. Varför finns 2 olika lagar i Gamla testamentet och hur hör dom ihop?

Varför finns 2 olika lagar i GT och hur hör dom ihop? Och vad har dom att göra med Guds kärlek och med Gud personligen? Hur ha Jesus uppfylld båda lagar och vad betyder det för oss och frälsningen?

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


3. Varför fungerar lagen bara med straff?

Varför fungerar lagen bara med straff? Hur kan Gud vara god och kärleksfull, när han ge så hårda straffar?

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


4. “Under lagen” vad betyder det?

När vi inte gör något ond på grund av att vi frykter straff, då är vi under lagen och inte frälst! Frälsningen förutsätta, att vi vända om och älska Gud och Guds lag och goda gärningar …!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


5. Guds nåd

Många menar, att Guds nåd betyder, att Gud är tollerant och att han inte se någrant på våra synder. Ment tvärt emot få vi under nåden kraft att leva upp till Guds guddomlig kallelse för att blir lik kristus!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


6. Vad betyder frälsning och hur kan man blir frälst?

Här gå många vilse! Tro på namnet Jesus relaterad till under är inte tro till frälsning! Vil du avstå från synd? Vil du vara fullkomligt som Jesus? Är du omvänd? Älskar du Gud? Älskar du Guds lag? …

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


7. Vad är skillnaden mellan en lagisk person och en omvänd kristen som älska Gud och Gdus lag?

Vad är skillnaden mellan en lagisk person och en omvänd kristen som älska Gud och Gdus lag? Här gå många vilse och bedöma fel!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video


8. Endetidens avfall: Laglösheten!

Jesus och Paulus VARNA tydligt att avfall ha i sentrum med “laglösheten” att göra! Hur kan det stemma, att lagen är avskaffat på korset? Hur kan det var riktig, att en person är lagisk, när hon älska och hålla Guds lag? Här finns det ett stort villfarelse och avfall är i full gång!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video