Budskap till små församlingar

Gud har gett mig ett ord om uppmuntran och utmaning för de små församlingar. Här finnas nya perspektiver och praktisk hjälp!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Ett viktigt ord till småförsamlingar – del 1.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Ett viktigt ord till små församlingar – del 2.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Ett viktigt ord till små församlingar – 3. del
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Ett viktigt ord till små församlingar – 4. del
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Ett viktigt ord till små församlingar 5. del
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Ett viktigt ord till små församlingar 6. del

Kaleb tillbragde 40 år i öken på grund av att andra rebellerade mot Gud. Men när Gud kallade nästa generasjon till att intar landet sprang han först som gammal man till strid med Guds välsignelse och mot säger! Gud sa till mig, att vi ska intar landet på nytt med evangelium. I det Gud har börjad kom han till att använda och välsigna äldre syskon som gick genom öken här i Sverige i många år men inte ha mistet ett andligt och helligt brinnande hjärta för Jesus och evangeliering. Är du en “Kaleb”? Tar kontakt till oss! Gud år på gång! Det här måste du se och hör!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video