7 min x 7 dagar – positiva aspektar av lidande

Serie med 7 delar

Alla vil kom i bättre omständigheter, när vi lida.
Många ifrågasätta Gud, när lidande drabba oss. Men det finns positiva aspekter av lidande!
Dettan serie kan hjälpa dig att förstå Gud och livets mål och mening bättre.

1. del -  positiva aspektar av lidande

2. del -  positiva aspektar av lidande

3. del -  positiva aspektar av lidande

4. del -  positiva aspektar av lidande

5. del -  positiva aspektar av lidande

6. del -  positiva aspektar av lidande

7. del -  positiva aspektar av lidande