• Program hösten 2020

  Sammankomsterna på veckosluten börjar på fredag kväll och slutar på lördag kväll. Ingen skall behöva utebli från sina hemförsamlingars gudstjänster! Eftersom fredag kväll till lördag kväll är tiden för den bibliska sabbaten, kallar vi dessa sammankomster för ”Sabbatsmöten” här på Himlahägn. När vi har Bönesabbater är tyngdpunkten lagd på lov, pris, tillbedjan, tack och förbön. Sammankomsternas ändamål är att lära oss att bedja. Vi kommer att bedja på olika sätt: Gemensam bön, bön i små grupper, enskild bön, och när det är fint väder även bönepromenader. I samband med Temasabbater kommer vi på fredag kväll och lördag att fördjupa oss grundligt i ett tema. En biblisk sanning, kunskap eller uppenbarelse…

 • Budskap till små församlingar

  Gud har gett mig ett ord om uppmuntran och utmaning för de små församlingar. Här finnas nya perspektiver och praktisk hjälp! Kaleb tillbragde 40 år i öken på grund av att andra rebellerade mot Gud. Men när Gud kallade nästa generasjon till att intar landet sprang han först som gammal man till strid med Guds välsignelse och mot säger! Gud sa till mig, att vi ska intar landet på nytt med evangelium. I det Gud har börjad kom han till att använda och välsigna äldre syskon som gick genom öken här i Sverige i många år men inte ha mistet ett andligt och helligt brinnande hjärta för Jesus och evangeliering.…

 • Gratis böcker

  Mer än under Boken handlar om olika livsöden: en discoutkastare, kriminella mc-personer, en dödsdömd tjej pga leukemi, en konstnär, en främlingslegionär, en huliganledare, en satanist………. De flesta av dem skulle inte levt idag på grund av våld, knark, sjukdom eller självmord, men de lever ett lyckligt liv! I boken berättar de vad de varit med om och hur Jesus har förändrat deras liv! Det är fantastiska exempel på vad Gud kan göra i ditt liv!   Gudsbeviset Om Gud vill att jag ska tro på honom så måste han bevisa sig för mig genom ett under!” Om det vore dina ord så håller du den rätta boken i dina händer.…

 • Kontakt

  Himlahägn Centralgatan 41 919 31 Åsele office@himlahagn.se

 • Vi är…

  Vi är en ideell förening. Alla våra medlemmar och medarbetare bekänner sig till den Kristna tron och tillhör etablerade kristna trossamfund i Sverige. Vi är ingen sekt, utan understöder de olika kristna församlingarna i Norrland. I Åsele, där vi har vårt centrum, arbetar vi nära tillsammans med Filadelfia och EFS. Dessutom stöder vi många andra kristna församlingar med predikningar, eller arbetar gemensamt i andra projekt.